Κομπότι (ΤΟΕΒ Πέτα Κομποτίου - υπό σύσταση)

ϕ, λ = 39.09518, 21.06071 z = 15.00

Solar radiation (W/m²)

2015/02/20 12:00 — 2022/08/15 01:30 / EET (UTC+0200)

Download data

Select type:
Select format: