Ανθήλη

ϕ, λ = 38.85611, 22.46685

Owner: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Last update: 07/29/2021 12:10 a.m.

ID Name Start date End date
ID 6 Name Discharge Start date 2014/07/04 23:00 End date 2021/07/29 00:10
ID 235 Name pH Start date 2014/07/04 23:00 End date 2021/07/29 00:10
ID 277 Name Dissolved oxygen Start date 2014/07/04 23:00 End date 2021/07/29 00:10
ID 280 Name Salinity Start date 2014/07/04 23:00 End date 2021/07/29 00:10
ID 254 Name Stage Start date 2014/07/04 23:00 End date 2021/07/29 00:10
ID 253 Name Water temperature Start date 2014/07/04 23:00 End date 2021/07/29 00:10
ID 335 Name Electrical conductivity Start date 2014/07/04 23:00 End date 2021/07/29 00:10