Ανθήλη

ϕ, λ = 38.85611, 22.46685

Owner: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Last update: 05/02/2023 9 a.m. (+0200)

ID Name Start date End date
ID 6 Name Discharge Start date 07/04/2014 11 p.m. End date 05/02/2023 9 a.m. (+0200)
ID 235 Name pH Start date 07/04/2014 11 p.m. End date 05/02/2023 9 a.m. (+0200)
ID 254 Name Stage Start date 07/04/2014 11 p.m. End date 05/02/2023 9 a.m. (+0200)
ID 277 Name Dissolved oxygen Start date 07/04/2014 11 p.m. End date 05/02/2023 9 a.m. (+0200)
ID 280 Name Salinity Start date 07/04/2014 11 p.m. End date 05/02/2023 9 a.m. (+0200)
ID 253 Name Water temperature Start date 07/04/2014 11 p.m. End date 05/02/2023 9 a.m. (+0200)
ID 335 Name Electrical conductivity Start date 07/04/2014 11 p.m. End date 05/02/2023 9 a.m. (+0200)