Ανθήλη

ϕ, λ = 38.85611, 22.46685

Owner: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Last update: 05/10/2022 6 a.m.

ID Name Start date End date
ID 6 Name Discharge Start date 2014/07/04 23:00 End date 2022/05/10 06:00
ID 235 Name pH Start date 2014/07/04 23:00 End date 2022/05/10 06:00
ID 254 Name Stage Start date 2014/07/04 23:00 End date 2022/05/10 06:00
ID 277 Name Dissolved oxygen Start date 2014/07/04 23:00 End date 2022/05/10 06:00
ID 280 Name Salinity Start date 2014/07/04 23:00 End date 2022/05/10 06:00
ID 253 Name Water temperature Start date 2014/07/04 23:00 End date 2022/05/10 06:00
ID 335 Name Electrical conductivity Start date 2014/07/04 23:00 End date 2022/05/10 06:00