Ευρώτας - EVROTAS

ϕ, λ = 37.13086, 22.39987 z = 224.00

Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Last update: 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)

HYDRO-NET station, National Observatory of Athens

ID Description Download
ID 82 Description QC FLAGS for Stage Download
ID 73 Description Station sheet Download
ID Date Type User Details
ID 636 Date 2020/05/31 Type Weather observation [Παρατήρηση καιρού] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ Details:

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

ID 635 Date 2020/05/31 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ Details:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ)

ID 634 Date 2020/04/20 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗΣ Details:

ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ FIRMWARE

ID 633 Date 2020/04/20 Type Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] User ΚΑΤΣΑΝΟΣ Details:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ID 632 Date 2020/01/19 Type Weather observation [Παρατήρηση καιρού] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΚΩΛΕΤΣΗΣ Details:

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ID 631 Date 2019/12/19 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΤΣΑΝΟΣ Details:

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ID 630 Date 2019/12/09 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΚΑΤΣΑΝΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΗΣ-COSMOTE Details:

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ID 628 Date 2019/12/08 Type Upgrade [Αναβάθμιση] User ΚΑΠΠΟΣ-ΛΥΚΟΥΔΗΣ Details:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΑΣ

ID 629 Date 2019/12/08 Type Configuration change [Αλλαγή στο configuration] User ΚΑΠΠΟΣ-ΛΥΚΟΥΔΗΣ Details:

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ID 627 Date 2019/11/28 Type Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] User ΚΑΤΣΑΝΟΣ Details:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ SERVER

ID 626 Date 2019/11/27 Type Configuration change [Αλλαγή στο configuration] User ΚΑΤΣΑΝΟΣ Details:

ΙΔΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ID 625 Date 2019/11/27 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ Details:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ

ID 624 Date 2019/11/11 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΚΑΠΠΟΣ Details:

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ-ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ID 623 Date 2019/11/02 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ Details:

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ-ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΛΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

ID 622 Date 2019/11/02 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ Details:

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ-LOW BATTERY-ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ID 621 Date 2019/07/26 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΚΑΠΠΟΣ - ΛΥΚΟΥΔΗΣ Details:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

ID 620 Date 2019/04/01 Type Weather observation [Παρατήρηση καιρού] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Details:

ΑΥΤΟΨΙΑ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ID 619 Date 2019/03/04 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΚΑΠΠΟΣ Details:

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ID 618 Date 2019/03/04 Type Weather observation [Παρατήρηση καιρού] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΚΑΠΠΟΣ Details:

ΜΕΡΙΚΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ID 617 Date 2018/08/08 Type Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] User ΛΥΚΟΥΔΗΣ-ΚΑΠΠΟΣ Details:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

ID Name Start date End date
ID 388 Name Air Temperature Start date 02/17/2020 3 a.m. End date 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)
ID 358 Name Battery Voltage Start date 02/17/2020 3 a.m. End date 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)
ID 4 Name Communication Index Start date 02/17/2020 3 a.m. End date 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)
ID 797 Name QC-Flags for Water stage Start date 02/17/2020 3 a.m. End date 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)
ID 581 Name Rainfall Start date 02/17/2020 3 a.m. End date 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)
ID 357 Name Raw Distance Start date 02/17/2020 3 a.m. End date 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)
ID 379 Name Signal Quality Start date 02/17/2020 3 a.m. End date 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)
ID 376 Name Water Stage Start date 02/17/2020 5 a.m. End date 03/22/2024 2:10 a.m. (+0000)